Regulamin sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl

 

§1. Postanowienia wstępne

 

1.      Niniejszy Regulamin ("Regulamin") sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Mikaso Monika Sokalska ("Mikaso").

2.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl

 

1.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl prowadzony jest przez firmę Mikaso Monika Sokalska, Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy NIP:7771039570,  REGON: 020948999. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl rozumie się przez to prawa i obowiązki Mikaso.

2.      Korespondencję elektroniczną skierowaną do sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl można wysyłać na adres poczty elektronicznej email: biuro@galeria-niezwyklosci.pl

 

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 

1.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży oraz pośredniczeniu w sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu www.galeria-niezwyklosci.pl ("Usługi").

2.      Podstawowym warunkiem skorzystania z Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www.galeria-niezwyklosci.pl

 

§4. Składanie zamówienia

 

1.      Aby dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym www.galeria-niezwyklosci.pl konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu http://www.galeria-niezwyklosci.pl formularza zamówienia zawierającego następujące dane:

a)      wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru,

b)      podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email,

c)      wybranie sposobu płatności,

e)      wybranie sposobu dostarczenia towaru.

2.      Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3.      Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu biuro@galeria-niezwyklosci.pl

 

§5. Realizacja zamówienia

 

1.      Z zastrzeżeniem ust. 5 rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,  jednakże nie później niż w terminie pięciu dni roboczych w przypadku płatności za pobraniem od chwili potwierdzenia zamówienia przez klienta, oraz nie później niż w terminie pięciu dni roboczych w przypadku wpłaty na konto lub płatności za pośrednictwem Przelewy24 od chwili zaksięgowania wpłaty.

2.      W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu biuro@galeria-niezwyklosci.pl.

W takim przypadku sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.

3.      Informacja o dokonaniu płatności za towar otrzymywana jest:

a)      w przypadku płatności realizowanych przez Przelewy24 poprzez przesłanie przez systemy Przelewy24 do serwisu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl informacji potwierdzającej dokonanie płatności,

b)      w przypadku płatności na rachunek poprzez uznanie rachunku bankowego sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl wskazanego w serwisie www.galeria-niezwyklosci.pl

4.       Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9-18.

5.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a)      otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b)      otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,

c)      otrzymaniu formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,

d)      braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 4,

e)      jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.

6.      Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres biuro@galeria-niezwyklosci.pl Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania emaila towar nie został wysłany do Klienta.

7.      W każdym przypadku, gdy sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl nie realizuje zamówienia z powodów opisanych w ust. 5 a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 4 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

 

§6. Ceny i rachunki

 

1.      Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.galeria-niezwyklosci.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.      Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki uzależniony jest od formy wysyłki oraz od ilości Artystów od których nabywane są Towary (szczegółowy opis płatności został umieszczony w stopce strony, zakładka Płatności).

W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.

3.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

4.      Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym www.galeria-niezwyklosci.pl

 

§7. Płatności

 

1.      Płatności za towary oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach:

a)      przy wykorzystaniu płatności Przelewy24 - w szczególności kartą płatniczą oraz ePrzelewem,

b)      poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl podanego w serwisie

c)      gotówką - listonoszowi lub kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem.

2.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego . Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.

 

§8. Dostawa zamówionych towarów

 

1.      Towary zamówione w sklepie internetowym www.galeria-niezwyklosci.pl wysyłane są wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Dostępne są następujące formy dostawy:

a)      Przesyłka polecona priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską,

b)      Przesyłka pobraniowa priorytetowa realizowana przez Pocztę Polską.

3.      Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.galeria-niezwyklosci.pl

4.      Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.

5.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.

6.      W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl wysyłając e-mail na adres: biuro@galeria-niezwyklosci.pl

 

§9. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 

1.      Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl podanego w serwisie www.galeria-niezwyklosci.pl Do odesłanego produktu należy dołączyć paragon lub fakturę VAT oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.

2.      Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.

3.      Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, w ciągu 14 dni produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

4.      Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.

5.      W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty odebrania przesyłki, liczy się data stempla pocztowego.

6.      Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

7.      Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

 

§10. Ochrona danych osobowych


1.      Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Mikaso Monika Sokalska właściciela serwisu www.galeria-niezwyklosci.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i będą ujawniane Artystom których produkty nabył Klient wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu www.galeria-niezwyklosci.pl przy czym Artysta zobowiązany jest do zachowania danych pod ścisłą ochroną o czym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację regulaminu w trakcie składania zamówienia.

2.      Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl.


3.      Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych po zalogowaniu się w serwisie www.galeria-niezwyklosci.pl w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora admin@galeria-niezwyklosci.pl.


§11. Postanowienia końcowe

 

1.      Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.

2.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

4.      Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do sklepu internetowego www.galeria-niezwyklosci.pl treści o charakterze bezprawnym.

5.      Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu www.galeria-niezwyklosci.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.

6.      Sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www.galeria-niezwyklosci.pl Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.galeria-niezwyklosci.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy www.galeria-niezwyklosci.pl zamówienia.

7.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 
 
promocje bizuterii
promocje okolicznościowe